Menu pomocnicze

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny!


Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrożenie, które może pojawić się z początkiem sezonu grzewczego 2022/2023, a związanego z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie obsługiwały.
W naszej ocenie czynności takie powinny być poprzedzone Opinią Mistrza Kominiarskiego, która to Opinia wskazywałaby na możliwość techniczną wykonania takiego podłączenia lub na brak takiej możliwości.
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym uĪytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna kaĪdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2021 odnotowano 18.170 poĪarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 280 pożary od urządzeń na paliwa płynne i 461 poĪarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP [źródło: https://dane.gov.pl].


Oprócz poĪarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi takĪe zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2021/2022 (1.10.2021 r. – 31.03.2022 r.) Państwowa Straż PoĪarna odnotowała 2.435 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 988 osób poszkodowanych, z tego 43 ofiary śmiertelne. Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną oraz kampanię „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” prowadzoną przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy.


PDF2022-2023-Komunikat-prezesa-Krajowej-Izby-Kominiarzy.pdf (76,07KB)

19.09.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry