Menu pomocnicze

Sołectwo Brożec laureatem Konkursu „Wieś bezpieczna i zadbana”

Sołectwo Brożec laureatem konkursu 

„Wieś bezpieczna i zadbana”

    Sołectwo Brożec zostało laureatem Konkursu „Wieś bezpieczna i zadbana” organizowanego przez  redakcję miesięcznika „Gazeta Sołecka” pod honorowym patronatem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów zdobywając jedno z trzech pierwszych równorzędnych przyznanych miejsc. 
    Celem Konkursu było promowanie osiągnięć gmin i sołectw, które poprzez wspólne działania na rzecz modernizacji infrastruktury drogowej, porządkowania i estetyzacji wsi, dbają o bezpieczeństwo pieszych na drodze oraz o bezpieczne zabawy dzieci i młodzieży na terenie  sołectwa.

   Wieś Brożec zamieszkiwana jest przez  960 mieszkańców posiada bogatą infrastrukturę społeczną : Publiczna Szkoła Podstawowa oraz 2 oddziałowe Przedszkole Samorządowe, halę sportową, Klub TSKN z biblioteka i salką internetową, Ośrodek Caritas z pomieszczeniami do zabiegów na miejscu i mobilną opiekę w domu pacjenta, Dom parafialny z dużą salą spotkań, biblioteką i salkami wykładowymi, boisko sportowe LZS. Posiada także dobrze rozwiniętą infrastrukturę: drogi główne asfaltowe oraz część ulic bocznych z nawierzchnią asfaltową i kanalizacją deszczową, sieć wodociągową, telefoniczną, utwardzone kostką chodniki, oświetlenie uliczne, komunikacja PPKS. Do osiągnięć ostatnich lat zaliczyć należy kompleksową modernizację ulic 1200 m, budowę parkingów i placów ok. 1000 m kw. modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowa dwóch wiat przystankowych i kapitalny remont trzeciej  wiaty., zakupienie i ustawienie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów. Ogólna wartość wszystkich inwestycji szacowana jest na kwotę 2 500 000 zł. w  tym udział własny mieszkańców w formie robocizny i środków własnych ok. 500 000 zł. 
    Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród laureatom  połączone z konferencją pt. „Samorząd – Sołectwo –Sołtys „ odbyło się 19 kwietnia 2006 roku w Senacie RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. 
   Wśród uczestników obecnością swoją zaszczycili: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, prof. Jerzy Regulski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, dr Ryszard Wilczyński ekspert ds. Odnowy Wsi, sponsorzy konkursu  PKP Energetyka, przedstawiciel BGŻ oraz laureaci wielu innych konkursów m.in. „Sołtysa roku” 
   Wieś Brożec - laureata konkursu reprezentowali: Piotr Miczka Wójt Gminy Walce, Jan Kubicz Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Mikus Członek Rady Sołeckiej wsi Brożec. 
  Inicjatorem uczestnictwa w konkursie, przygotowującym materiały do konkursu oraz zgłaszającym był Jerzy Mikus – członek Rady Sołeckiej wsi Brożec. 

HPIM0677.jpeg HPIM0670.jpeg HPIM0676.jpeg
HPIM0654.jpeg HPIM0653.jpeg HPIM0666.jpeg
HPIM0664.jpeg HPIM0659.jpeg HPIM0662.jpeg

HPIM0667.jpeg HPIM0645.jpeg

20.04.2006
Przewiń do góryStrzałka do góry