Menu pomocnicze

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce 26 październik 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e


W dniu 26 października 2022 roku (środa) o godz. 15:30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Spotkanie z Dyrektorem Publicznego Żłobka w Walcach.
2. Sprawy bieżące.

                                                                                                                     Przewodniczący Komisji Oświaty,
                                                                                                                           Kultury, Sportu, Turystyki,
                                                                                                                          Zdrowia i Spraw Socjalnych
                                                                                                                               

                                                                                                                                Marek Kołodziejczyk

20.10.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry