Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Walce 28.10. 2022 r.

 Z a w i a d o m i e n i e

o

 LIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Walce

 

w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 15:30, która odbędzie w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;PDFprojekt ws.zmiany budżetu.pdf (4,11MB)

b) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Walce w roku szkolnym 2022/2023; PDFprojekt stawka za 1 km.pdf (101,33KB)

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; PDFprojekt ws.transportu.pdf (579,10KB)

d) przedłużenia umowy najmu PDFprojekt przedłużenie najmu.pdf (112,40KB)

4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

5. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

      

                                                                                                                 Mateusz Burczyk

 

 

 

 

27.10.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry