Menu pomocnicze

Wnioski na zakup węgla

Mieszkańcy Gminy Walce zainteresowani zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 31.12.2022 r. proszeni są o niezwłoczne złożenie stosownych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.

Wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47- 344 Walce (sekretariat),
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Walcach , ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) (wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym).

Wnioski powinny złożyć także te osoby, które wcześniej złożyły oświadczenia o chęci oraz ilości planowanego do zakupu węgla/miału, które posłużyły nam do określenia szacunkowego zapotrzebowania i zainteresowania jego zakupem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236) „Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967)”.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski o zakup węgla przysługujący w 2023 roku będzie można składać po 1 stycznia 2023 roku.

Do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z numerem telefonu: 77 4660 108 lub 77 77 4667 550.


PDFWniosek.pdf (213,85KB)

DOCXWniosek.docx (29,70KB)

18.11.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry