Menu pomocnicze

Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców i podmiotów wrażliwych

Zgodnie z przyjętą ustawą o środka nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ustalona została maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości do 785 zł/MWh. Maksymalna stawka dotyczy zużycia energii od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej  jest złożenie specjalnego oświadczenia swojemu dostawy energii w formie papierowej lub elektronicznej do 30 listopada 2022 r.

Obowiązek składania oświadczeń dotyczy:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • wszystkich podmiotów tzw. wrażliwych (m.in. podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, opieki społecznej, jednostek oświatowych, żłobków, kościołów, jednostek straży pożarnej, itd. zgodnie z wykazem zawartym w art. 2 pkt 2 lit. b-e ustawy),
  • przedsiębiorców będących mikro, małym albo średnim przedsiębiorcą.

Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po 30 listopada 2022 r. będzie zobowiązywało dostawcę energii do stosowania ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 

Tekst ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002243/O/D20222243.pdf

 

Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002299/O/D20222299.pdf

  

23.11.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry