Menu pomocnicze

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Od nowego roku będzie ona wynosić 32,00 zł od mieszkańca, przy czym od piątej osoby w gospodarstwie domowym - 26,50 zł, a od szóstej i kolejnej osoby – 20,50 zł miesięcznie.

Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę odpadami. Głównym czynnikiem wpływającym na tą decyzję jest znaczny wzrost cen energii i usług, który bezpośrednio przekłada się na wysokie koszty transportu i zagospodarowania naszych odpadów. Związek prowadzi także działania inwestycyjne związane z powstaniem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które również wymagają zwiększonych nakładów finansowych.

Zmianie ulegają także stawki opłaty za każdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 40,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 110,00 zł;
4) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 183,00 zł.
 

Warto pamiętać o prawidłowej segregacji  odpadów, a to z uwagi na dwukrotne podwyższenie opłaty w przypadku  naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 
Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od 1 stycznia 2023r. zniżka będzie wynosić  2,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – budynek mieszkalny jednorodzinny.

12.12.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry