Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Walce 19.12. 2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o
LVI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 16:00    w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

4. Zamknięcie sesji.

                                                                              

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

16.12.2022
Przewiń do góryStrzałka do góry