Menu pomocnicze

Punkt zlewczy w Walcach oddany do użytku

Miło jest nam poinformować mieszkańców gminy Walce o zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa punktu zlewczego ścieków”. Zlewnia zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni ścieków w Walcach przy ul. Łąkowej. W jej skład wchodzą m.in. kontener wyposażony w sito do skratek, ciąg zlewczy, sprężarkę, panel sterujący, przepływomierz, drukarkę, moduł pomiarowy i czytnik do identyfikacji dostawców oraz piaskownik wirowy, przyłącza wody i energii elektrycznej, rurociągi kanalizacyjne ze studzienkami, a także droga dojazdowa i plac manewrowy. Stacja służyć będzie do odbioru ścieków komunalnych dowożonych beczkowozami z tych posesji, które dotychczas nie mają możliwości odprowadzania nieczystości płynnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Do czasu wybudowania kanalizacji ściekowej w pozostałych miejscowościach naszej gminy (za wyjątkiem Straduni i części wsi Walce), opróżnianie przydomowych szamb będzie się odbywało poprzez licencjonowanych przewoźników, którzy będą mieli dostęp do punktu zlewczego poprzez kartę identyfikacyjną. Ilość i parametry zrzucanych ścieków będą analizowane panelem sterującym. W przypadku dowozu np. gnojowicy, nastąpi natychmiastowe zamknięcie dopływu ścieków do zlewni. Po zakończeniu odbioru dostawca otrzymuje wydruk zawierający dane identyfikacyjne, ilość i parametry dostarczonych ścieków. Przepustowość stacji wynosi ok. 100 m³/h, tj. 10-15 pojazdów z beczkami asenizacyjnymi.
Termin i warunki przyjmowania ścieków ustalone zostaną przez Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach i podane w najbliższym czasie do wiadomości mieszkańców.
Koszt budowy wyniósł 289,6 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krapkowicach - 122,9 tys. zł. 
                                              bez tytułu.jpeg
                   Obraz 009.jpeg Obraz 005.jpeg Obraz 008.jpeg

02.01.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry