Menu pomocnicze

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA NA ROK 2023

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 r. można składać WNIOSKI O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO dla gospodarstw domowych, przysługujący od 1 stycznia 2023 roku.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47- 344 Walce (sekretariat),
  • listownie na adres: Urząd Gminy w Walcach , ul. Mickiewicza 18  , 47-344 Walce
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) (wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym).

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z przepisami obowiązującymi od 03.12.2022 roku mieszkańcy, którzy nie wykorzystali przysługującego limitu zakupu paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r. (max. 1,5 tony) mogą zwiększyć ilość planowanego zakupu paliwa stałego od 01.01.2023 r. o niewykorzystany limit z roku 2022 do łącznej wysokości 3 ton w obydwu latach.

Więcej informacji na temat zakupu węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych w roku 2023 można uzyskać w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce tel. 77 4660 108 lub 77 77 4667 550.

Dokumenty do pobrania:

PDFWalce- wniosek na 2023.pdf (214,94KB)
 

 

02.01.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry