Menu pomocnicze

Konsultacje projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku

KONSULTACJE SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.png

Aglomerację Opolską tworzy miasto Opole i 20 otaczających ją gmin, które wraz z Powiatem Opolskim i Krapkowickim twarzą Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.

Celem partnerstwa jest przezwyciężanie trudności i barier hamujących rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji Opolskiej, poprawa jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności gmin i powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i zgłoszenia uwag w terminie do 6 lutego 2023 roku.

 

Projekt dokumentu wraz załącznikami i formularzem uwag oraz zasady i tryb ich zgłaszania dostępne są na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

 

https://www.aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-zarzadu-stowarzyszenia-aglomeracja-opolska-z-dnia-2-stycznia-2023-r-w-sprawie

02.01.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry