Menu pomocnicze

GRYPA PTAKÓW. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

GRYPA PTAKÓW.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

 

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwie na terenie powiatu krapkowickiego, Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie Nr 0510/P/5/2023 z dnia 17 stycznia 2023 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, prudnickiego, opolskiego i nyskiego. 

Rozporządzenie wskazuje szereg nakazów i zakazów służących zwalczaniu grypy ptaków. Za obszar, na którym istnieje zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren obejmujący powiat krapkowicki.

Na terenie powiatu krapkowickiego nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych  obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie
 • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

 

Na obszarze zagrożonym (miejscowość Brożec) nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Szczegółowy wykaz nakazów i zakazów zawarty jest w rozporządzeniu Nr 0510/P/5/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2023.

Podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy zgłaszać niezwłocznie do  następujących instytucji:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach – tel.77 4661515;

Urząd Gminy w Walcach – sekretariat tel. 77 4667541;

Urząd Gminy w Walcach – centrum zarządzania kryzysowego tel. 77 4667559;

Telefon alarmowy – 112.


PDFRozporządzenie 0510_P_5_2023 Wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2023 r.pdf (2,01MB)

Uwaga HPA.jpeg

18.01.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry