Menu pomocnicze

Sukces uczniów Publ. Gimnazjum w Walcach pod kierunkiem P. mgr Agaty Makiola

DSCN0966 (2).jpeg DSCN0965.jpeg

DSCN0912 (3).jpeg DSCN0903.jpeg DSCF6885.jpeg


Cieszę się bardzo, że mogę przedstawić jeden z ostatnich wielkich sukcesów naszych uczniów Publicznego Gimnazjum w Walcach. Otóż wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Bawarskiego Ministra Nauki i Kultury, który był poświęcony wschodnim sąsiadom Niemiec - Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn. Myśl przewodnia brzmiała: Auf der Suche nach dem schlesischen Himmelreich – czyli w poszukiwaniu śląskiego nieba. Biorąc udział w konkursie można było rozwiązać testy w czterech różnych kategoriach wiekowych lub zrobić projekty, które w ciekawy sposób przybliżyłyby Śląsk, osoby pochodzące z naszego regionu, tradycje lub historię.
Uczniowie moi podjęli wyzwanie i oprócz testów, (które również nie należały do najłatwiejszych) przygotowali kilka projektów jak np. wiersz o Śląsku pt. Mein Schlesienland napisany przez Łukasza Gajdę, który zajął 2 miejsce, praca o Górze św. Anny przygotowana przez Danielę Dreszer Sankt Annaberg-Berg der Hoffnung-zajęła 3 miejsce, 5 miejsce zajęła praca zawierająca najśmieszniejsze słówka gwary śląskiej, przygotowały ja uczennice Anna Mucha, Aneta Bar i Marlena Scheithauer a na 6 miejscu znalazła się praca o św. Jacku pt. Unsere Vorfahren-unser Vorbild
Projektami, które jednak dały nam największą satysfakcję i pozwoliły nam cieszyć się pierwszymi miejscami były: przedstawienie niemieckojęzycznej grupy teatralnej NIX prowadzonej przeze mnie, która przygotowała legendę o Wrocławskim Dzwonie Grzesznika – Der Glockenguss zu Breslau - oczywiście w jęz. niemieckim, gdzie w kategorii literatura i sztuka przedstawienie to zajęło
1 miejsce. Przedstawienie opowiada o młodym człowieku, który dociera do miasta Vratislavia, gdzie pragnie u najsłynniejszego ludwisarza podjąć naukę. Jednak nie jest zbyt posłuszny mistrzowi, przez co traci życie. Młodzi aktorzy symbolicznie ukazują walkę dobra ze złem, oraz aktualne problemy codzienności, wskazując na wybór wartości ponadczasowych, zwyciężając zło i kłamstwo dobrem.
I podobnie było z drugim projektem, który zdobył również 1 miejsce w tym samym konkursie w kategorii literatura.
Uczniowie z mojej byłej klasy 3d, przygotowali film z okazji 150 rocznicy śmierci Wielkiego Romantyka Josepha Freiherra von Eichendorffa. Tytuł tego amatorskiego filmu brzmi: Auf den Spuren des Großen Dichters – Śladami Wielkiego Poety. Scenariusz i pomysł wyszedł ode mnie, jednak film w całości przygotowany został przez uczniów. Uczennice: Dominika Malejka, Sonia Linek, Sonia Staniczek zajęły się tekstami wspominającymi lata dzieciństwa
 i młodości w Łubowicach, natomiast uczeń Michał Richter przejął stronę techniczną. Jako plan filmowy zostały wybrane ruiny zamku w Łubowicach, jego otoczenie i piękno natury, które tak często wykorzystywał poeta w swoich utworach. Na tle autentycznych ruin przedstawili piękno poezji, tęsknotę i wszystkie pozostałe wartości zawarte w utworach poety.
 Poniżej znajdują się dwa laudacja wygłoszone przed wręczeniem nagród a przygotowane przez jurorów oceniających projekty.

1 miejsce
Laureat: Publiczne Gimnazjum w Walcach
Uczestnicy: 4 uczniów z kl.3d
Nauczyciel: Agata Makiola
 
Laudatio:
 
„Auf den Spuren des großen Dichters...” – „Śladami wielkiego poety...“ – Czterech uczniów podjęło się z okazji 150 rocznicy śmierci i w roku jednego z największych poetów romantyzmu Josepha von Eichendorff, przygotowania projektu w dziedzinie Literatura, dotyczącego jego osoby.
Powstał 20-minutowy film na płycie DVD, który zawiera nie tylko elementy z biografii, lecz na oryginalnym miejscu w Łubowicach i na cmentarzach zatacza cień osobowości
 i twórczości poety. Trzy uczennice zabierają widza na przejażdżkę, przechodząc z teraźniejszości, przez Muzeum Eichendorffa – gdzie zapoznajemy się z faktami jego życia rodzinnego, do miejsca, które czarująco oddaje charakter epoki, w której tworzył.
 
Przed ruiną zamku w Łubowicach udało się uczniom poprzez trafny dobór poezji i tekstów z lat młodzieńczych poety, wspaniale stworzyć wyjątkowy charakter jego twórczości splatając wszystko w optyczną i akustyczną całość. Podczas gdy wzrok oglądających skupia się na zamku i otoczeniu – słuch powraca do ówczesnego Ślaska wsłuchując się w utwór: „Mojemu bratu”, do historii i zmian, które nastąpiły w miejscowości Łubowice w latach osiemdziesiątych.
 
Z wielkim wyczuciem przy doborze utworów jak również podczas ich przekazu w języku niemieckim! uczniowie zataczają koło wokół portretu poety rozpoczynając od izby pamięci i kończąc wierszem „Nachtlied” na starym cmentarzu w Łubowicach, gdzie spoczywa rodzeństwo poety i na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie, gdzie spoczywa sam poeta wraz z żoną.
Uczennice na samym początku filmu witają oglądających jako współczesne nastolatki i na końcu żegnają się z widzem również w ten sam sposób, lecz na ulubionej ścieżce, którą przechadzał się i rozmyślał poeta. Twórcy projektu pokazali jak przy pomocy nowoczesnej techniki przybliżyć można osobę poety jednocześnie zachowując charakter opisywanej epoki. Stworzyli wzorcowa pracę, która zostanie wykorzystana jako materiał dydaktyczny dla młodzieży i nauczycieli w Niemczech, pobudzi zainteresowanie literaturą i twórczością Eichendorffa. Poza tym film ukazuje, jak intensywnie młodzież na Śląsku zajmuje się tym wybitnym romantykiem i jego twórczością, jednocześnie ukazując ponadczasowe i uniwersalne wartości. Dlatego też wkład uczniów PG w Walcach jest oceniony jako wspaniały krok do wzajemnego porozumienia i poznania kultur różnych krajów.”
 
Serdeczne gratulacje!
 
  
Konkurs na kreatywny projekt – nagroda dla szkół zagranicznych
 
1 miejsce
Laureat: Publiczne Gimnazjum w Walcach
Uczestnicy: Niemieckojęzyczna grupa teatralna NIX
Nauczyciel: Agata Makiola
  
Laudatio:
  
„Der Glockenguss zu Breslau” - „Wrocławski Dzwon Grzesznika” – 12 uczennic i uczniów niemieckojęzycznej grupy teatralnej NIX stworzyli wraz ze swoja nauczycielka Agatą Makiolą przedstawienie oparte na legendzie o Dzwonie Grzesznika, który jeszcze niedawno znajdował się w kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Uczniowie przedstawiają bardzo dokładnie, ale jednocześnie również drastycznie przebieg wydarzeń związanych z legendą. Na własnoręcznie przygotowanym, pięknym, ręcznie malowanym tle przedstawiającym panoramę ówczesnego Wrocławia gdzie toczy się akcja przedstawienia. Pojedyncze sceny przeplatane są tekstami objaśniającymi następstwo wydarzeń. Podczas gdy młodzieniec z naszych czasów odnajduje w starej książce legendę osoby grające na scenie odzwierciedlają przez swoje kostiumy i charakteryzację dawne czasy. Za pomocą prostych środków, ale przy pomocy symboli ukazana jest toczona walka dobra ze złem. Walka nadgorliwości i nieposłuszeństwa ukazana w postaci diabła z przykazaniami przedstawionymi postacią anioła.
Jako podkład muzyczny została wykorzystana myzyka Antoniego Dworzaka „Z nowego świata”, która dodatkowo podkreśla tematykę przedstawienia. Wzmacnia to, iż młodzieniec dążył, aby zrobić coś nowego, coś własnego. Na koniec widzimy nie tylko skazanego na śmierć za swój czyn mistrza, lecz również słyszymy powstałe dzieło z rąk ucznia – czyli towarzyszący mu w ostatniej drodze dźwięk dzwonów.
 
Uczniowie grupy teatralnej pokazali talent twórczy związany z grą na scenie i pomysłami realizacji. Jednak na szczególną pochwałę zasługuje także to, iż wspaniale przedstawili trudny tekst w jęz. niemieckim.
Dzięki temu projektowi wzbogacili uczniowie grupy NIX z Publicznego Gimnazjum w Walcach nie tylko sam konkurs, ale przede wszystkim pokazali jak wspaniale można przekazywać historię w sposób interesujący i łatwy do przyjęcia przez młodzież.
Wiele sukcesów w dalszej pracy!
 
Serdeczne gratulacje!
 
 
Opracowanie i tłumaczenie tekstów laudatia z jęz. niem. –
nauczyciel jęz. niem. w Publicznym Gimnazjum w Walcach
mgr Agata Makiola
 
 
 
 
 
 
 
10.09.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry