Menu pomocnicze

Nowe partnerstwa

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb.png

Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

 

Projekt

Nová partnerství / Nowe partnerstwa

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/003195

[CZ]
Cílem projektu bylo vytvoření nového trvalého partnerství mezi oběma partnery, uskutečnit společné partnerské aktivity, které zvyšují kontakty mezi účastníky projektu, tak aby i v budoucnu tato spolupráce fungovala a vedla k rozvoji a výměně zkušeností, sdílení potenciálu místních komunit, které budou mít pozitivní dopad na cílovou skupinu. Cíl díky realizaci aktivit byl naplněn. Oba partneři podepsali společnou Dohodu o spolupráci, kde se zavazují i po realizaci projektu spolupracovat na vytipovaných tématech a uvolnit na realizaci finanční prostředky.

 

[PL]
Celem projektu było stworzenie nowego trwałego partnerstwa pomiędzy obydwoma partnerami, prowadzenie wspólnych partnerskich działań zwiększających kontakty pomiędzy uczestnikami projektu, tak aby ta współpraca owocowała w przyszłości i prowadziła do rozwoju i wymiany doświadczeń, dzielenia się potencjał społeczności lokalnych, co pozytywnie wpłynie na grupę docelową. Cel został osiągnięty dzięki realizacji działań. Obaj partnerzy podpisali wspólną Umowę o Współpracy, w której zobowiązują się do współpracy w wybranych tematach oraz udostępnienia środków finansowych na realizację nawet po zakończeniu realizacji projektu.

 

Przewiń do góryStrzałka do góry