Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 17.02.2023 r.

Za w i a d o m i e n i e
o

LIX (nadzwyczajnej)
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 roku (piątek) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok PDFUchwała nr LIX z dnia 17.02.2023 r.pdf (1,67MB)  PDFUzasadnienie do uchwały_17.02.2023.pdf (273,42KB)

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości PDFprojekt ws.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (573,77KB)

c) zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku  PDFprojekt ws.zasad przeprowadzenia naboru.pdf (1,07MB)

d) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce PDFprojekt ws.zatwierdzenia wniosku.pdf (574,84KB)

e) wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku nieruchomości będącej własnością Gminy Walce PDFUchwała w sprawie aportu nieruchomości.pdf (266,07KB)

f) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O.PDFWalce- przebieg Zamkowej.pdf (1,17MB)

4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Mateusz Burczyk

16.02.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry