Menu pomocnicze

Remont zabytkowej kapliczki w Dobieszowicach

 Remont kapliczki w Dobieszowicach
                                        
                Kapliczka usytuowana jest pośrodku wsi Dobieszowice, na skrzyżowaniu ulic Głównej i Górnej. Zbudowana została prawdopodobnie w 4 ćw. XIX wieku. Wpisana do rejestru zabytków Województwa Opolskiego w 1994 roku. Ze względu na zły stan techniczny (m.in. zawilgocenie murów, ubytki tynków) podjęto w tym roku decyzję o gruntownym odnowieniu kapliczki i zabezpieczono na ten cel środki finansowe w budżecie gminy.
Po opracowaniu projektu przez inż. Adama Nossola, uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu i uzyskaniu pozwolenia budowlanego, rozpoczęto w sierpniu br. prace remontowe, które zakończono w pierwszej połowie września. Roboty przeprowadziła firma PR-B „ANDRES” z Głubczyc.
Całkowity koszt remontu wyniósł 12.433,02 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach – 5 tys. zł.
 
26.09.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry