Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 15.03.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

o

LX (nadzwyczajnej)

sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 15 marca 2023 roku (środa) o godz. 15:30  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;PDFprojekt ws.zmiany budżetu.pdf (2,21MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt ws.zmiany wpf.pdf (1,95MB)

c) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie"; PDFprojekt pożyczka Budowa kanalizacji z przebudową.pdf (1,20MB)

d) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni na działce 18/45” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; PDFprojekt pożyczka - zagospodarowanie terenu zieleni w Straduni.pdf (1,54MB)

e) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce; PDFprojekt opłata targowa.pdf (582,76KB)

f) wyrażenia woli podjęcia współpracy z innymi gminami celem utworzenia i przystąpienia Gminy Walce do Klastra Energii Partnerska Energia; PDFprojekt ws.Klastra Energii.pdf (387,55KB)

g) wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; PDFprojekt ws.wydzierżawienia gruntów 1.pdf (385,47KB)

h) wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcyPDFprojekt ws.wydzierżawienia gruntów 2.pdf (384,66KB)

i) wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; PDFprojekt ws.wydzierżawienia gruntów 3.pdf (386,48KB)

j) wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy; PDFprojekt ws.wydzierżawienia gruntów 4.pdf (387,28KB)

k) wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. PDFprojekt ws.wydzierżawienia gruntów 5.pdf (390,65KB)

4. Zamknięcie sesji.       

                                                                                

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

14.03.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry