Menu pomocnicze

50 – Lecie Święceń Kapłańskich oraz 30 - Lecie Sakry Biskupiej Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola

                                         50 – lat w służbie Pana Boga

„Dnia 25 czerwca 1957 roku odprawił pierwszą Mszę św. ks. Alfons Nossol, urodzony w Brożcu. Podczas Mszy św. asystowali ks. Koschella i alumn G. Sobotta. Kazanie wygłosił ks. prof. Albert Warkocz. Kościół był przepełniony”. Tyle zapisał w parafialnej kronice ówczesny proboszcz ks. Feliks Sappok. A zatem dokładnie dzisiaj przypada 50-ta rocznica prymicyjnej, czyli pierwszej Mszy św. celebrowanej przez ks. abp. w tutejszej, rodzinnej, brożeckiej parafii
Ponadto pragnę przypomnieć, że 25.06.1977 r. miało miejsce ogłoszenie nominacji na Biskupa Opolskiego, dokonanej przez papieża Pawła VI. A zatem kolejna znacząca rocznica 30 lat posługi biskupiej.
Te fakty napawają nas ogromną radością i wdzięcznością, nic więc dziwnego, że także dzisiaj, jak przed 50-laty, kościół jest przepełniony.
Jako proboszcz tutejszej parafii mam zaszczyt powitać wszystkich gości i parafian zgromadzonych w naszej świątyni na Jubileuszowej Eucharystii. Cieszymy się z obecności władz samorządowych. Witam więc serdecznie:
- Starostę Krapkowickiego p. Alberta Machę;
- Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice p. Piotra Sollocha;
- Burmistrza Miasta i Gminy Zdzieszowice p. Ditera Przewdzinga
- Wójta Gminy Walce p. Bernarda Kubatę
Miło mi, że mogę powitać obecnych kapłanów, a szczególnie kapłanów wywodzących się z naszej parafii, oprócz Jubilata reprezentuje ich ks. prałat Gerard Sobotta oraz ks. dr Antoni Kaltbach. Witam o. Henryka Kałużę, kapelana sanatorium w Kamieniu Śl. Ks. Krzysztofa Korgel oraz ks. prob. Józefa Kobyłkę z Walec – wreszcie wszystkich kapłanów dekanatu krapkowickiego. Witam siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.
Czcigodny Ks. Abp zawsze wielką wdzięczność i pamięć okazuje swoim nauczycielom i wychowawcom, stąd są oni dzisiaj także zaproszeni. Witam więc grono pedagogiczne na czele z p. Dyrektorem naszej szkoły Zenonem Jędrzejczykiem, jak też wszystkich emerytowanych nauczycieli.
Nie mogę pominąć i także serdecznie powitać rodziny Księdza Arcybiskupa. A najbliższa rodzina się kurczy. Trzech braci już odeszło do Pana. Natomiast siostra i brat znajdują się aktualnie w szpitalu i nie mogą z nami przeżywać tej uroczystości.
Witam wszystkich gości z sąsiednich parafii i oczywiście naszych parafian.
W naszym kościele widzimy piękną figurę św. Jacka, który spogląda na ołtarz i wiernych. Przeżywamy obecnie 750-lecie jego śmierci. A konsekracja czyli święcenia biskupie Jubilata odbyły właśnie się w uroczystość św. Jacka 17 sierpnia 1977 roku.
Porównując życie św. Jacka i Księdza Arcybiskupa możemy bez większych problemów dostrzec wiele wspólnych cech. Św. Jacek był niezwykle aktywny, założył wiele dominikańskich klasztorów, bez reszty poświęcił posłudze głoszenia Ewangelii, a nawet jak podaje tradycja czy legendy za jego wstawiennictwem działy się cuda.
To czego dokonał Czcigodny nasz Jubilat dla dobra Kościoła i ludu Bożego zarówno w kraju jak też za granicą jest imponujące i niezwykłe, a w wielu przypadkach wprost cudowne.
Za to wielkie dzieło, trud i poświęcenie, posługę kapłańską i biskupią chcemy dziękować i sławić Boga, i to za wstawiennictwem naszego rodaka św. Jacka.

Fragmenty mowy powitalnej wygłoszonej przez ks. prałata dr Henryka Wollnego – proboszcza parafii Brożec w dniu 25 czerwca 2007 r. w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych z okazji Jubileuszu ks. abpa A. Nossola.
Zdjęcia wykonał: Jerzy Mikus 
              Obraz 458.jpeg Obraz 442.jpeg Obraz 461.jpeg
Obraz 429.jpeg Obraz 432.jpeg Obraz 438.jpeg Obraz 481.jpeg
Obraz 479.jpeg Obraz 470.jpeg Obraz 477.jpeg Obraz 473.jpeg
                                                                           
27.06.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry