Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 17.04.2023 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e
o

LXII (nadzwyczajnej)

sesji Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c) zmieniająca uchwałę nr LX/462/2023 Rady Gminy Walce z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”;

d) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw wraz z utwardzeniem części terenu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

e) obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

4. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  Mateusz Burczyk

14.04.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry