Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 23.05.2023 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e
o

LXIII(nadzwyczajnej)

sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 16:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

4. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2022.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok PDFUchwala nr LXIII__2023 z dnia 23.05.2023 r..pdf (2,28MB)

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce PDFUchwała nr LXIII__2023 z dnia 23.05.2023 r._WPF.pdf (3,81MB)

c. wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – działki nr 1122/5 i nr 1122/6, obręb Walce PDFprojekt uchwały -wydzierżawienie gruntów- Walce.pdf (847,05KB)

d. wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – działka nr 1230, obręb Stradunia PDFprojekt uchwały-wydzierżawienie gruntów-Stradunia działka 1230.pdf (817,06KB)

e. wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – działka nr 837, obręb Kromołów PDFprojekt uchwały-wydzierżawienie gruntów-Kromołów.pdf (814,47KB)

f. wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – działka nr 639, obręb Stradunia PDFprojekt uchwały-wydzierżawienie gruntów-Stradunia działka 639.pdf (815,17KB)

g. wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – działka nr 2604, obręb WalcePDFprojekt uchwały ws.wydzierżawienia gruntów rolnych działka nr 2604 obręb Walce.pdf (829,26KB)

6. Zamknięcie sesji.                                                            

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  Mateusz Burczyk

19.05.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry