Menu pomocnicze

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce 7.07.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e

W dniu 7 lipca 2023 roku (piątek) o godz. 07:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Rozpatrzenie skargi z dnia 14 czerwca 2023 r. dotyczącej niewykonywania przez Wójta czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

                                                                          

                                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji  
                                                                                               

                                                                                                                           Józef Reinhard

30.06.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry