Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXV Sesji Rady Gminy Walce 12.07.2023 r.

Z a w i a d o m i e n i e
o
LXV (nadzwyczajnej)
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 12 lipca 2023 roku (środa) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;PDFprojekt zm.budżetu.pdf (3,73MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFprojekt wpf.pdf (12,32MB)

c) ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce;PDFprojekt ws.logo.pdf (822,34KB)

d) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach; PDFprojekt ws.zespołu interdyscyplinarnego.pdf (738,29KB)

e) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030;PDFprojekt ws. Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (667,34KB)

f) przedłużenia umów najmu; PDFprojekt ws.przedluzenia najmu.pdf (898,47KB)

g) rozpatrzenia skargi; PDFprojekt ws.skargi.pdf (1,24MB)

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kromołów. PDFUchwała.Projekt.2023-05.22.Kromołów w części.Kopia.pdf (1,49MB)

4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Mateusz Burczyk

10.07.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry