Menu pomocnicze

Wieś Walce wyróżniona w dziesiątej edycji konkursu - Piękna Wieś Opolska 2008

     DSC01237.jpeg Obraz 006.jpeg Obraz 183.jpeg Obraz 179.jpeg
     Obraz 177.jpeg Obraz 176.jpeg DSC01236.jpeg DSC01235.jpeg
                           DSC01234.jpeg DSC01233.jpeg

                                DOCWalce Piękna Wieś ..doc

Zarząd Województwa Opolskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 10 września zadecydował o wyborze laureatów w Konkursie "Piękna Wieś Opolska 2008".
W dniu 06 maja br. Zarząd Województwa ogłosił jubileuszową, 10-tą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2008", którego główną rolą jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych.

Komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Województwa wizytowała i oceniała wsie w kategoriach „Wieś przyszłości", „Najpiękniejsza wieś" „Najlepszy start w odnowie wsi", „Najpiękniejsza zagroda" i „Najlepszy projekt odnowy wsi".

Do udziału w konkursie zgłoszono 37 miejscowości z 27 gmin:
• 8 wsi do kategorii Wieś Przyszłości,
• 16 wsi do kategorii Najpiękniejsza wieś,
• 13 wsi do kategorii Najlepszy start w odnowie wsi, 8 zagród,
10 projektów.

W oparciu o zgłoszoną dokumentację, wizje i prezentacje terenowe komisja na posiedzeniu w dniu 8 września 2008 r. dokonała wyboru laureatów konkursu.
Zarząd Województwa Opolskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 10 września przychylił się do decyzji Komisji Konkursowej i zadecydował o wyborze laureatów w następujących kategoriach.

Kategoria „Najpiękniejsza wieś"

„Najpiękniejsza wieś" to „najpiękniejsza" w świetle kryteriów, gdzie piękno wizualne jest tak samo ważne jak piękno wiejskiej wspólnoty - zorganizowanej, dynamicznej i osiągającej wymierne postępy, z silną i pielęgnowaną tożsamością.

Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu:

I miejsca dla wsi Kadłub (gm. Strzelce Op.) - nagroda w wyskokości 15 000 zł.
II miejsca dla wsi Karłowice (gm. Popielów) - nagroda w wysokości 10 000 zł.
III miejsca dla wsi Chrzelice (gm. Biała) - nagroda w wyskości 7 500 zł.

Wyróżnienia dla wsi:

• Przechód (gm. Korfantów) - nagroda w wysokości 3 000 zł.

• Walce (gm. Walce) - nagroda w wysokości 3 000 zł.

W uzasadnieniu Komisja konkurowa argumentuje:

Wieś Walce stanowi centrum życia samorządowego, gospodarczego i kulturalnego gminy. We wsi zaobserwować można duże zaangażowanie mieszkańców w utrzymanie wysokiej estetyki wsi oraz ciągłe dążenie do zapewnienia wysokiej jakości życia, zwłaszcza poprzez dobrze utrzymane obiekty publiczne. Wieś kultywuje swoje tradycje, a Izba Regionalna z bogatymi zbiorami urządzeń gospodarstwa domowego przystosowana jest, jako jedna z nielicznych na Opolszczyźnie, dla niepełnosprawnych. Godnym podziwu jest działający od lat zespół muzyczny, który promuje wieś a jednocześnie integruje mieszkańców. Jednocześnie czynnikiem integrującym są liczne imprezy, które pokazują ile zaangażowania i wkładu wnoszą mieszkańcy, co daje im chęć i mobilizuje ich do dalszego działania.
Szereg działań podejmowanych w Sołectwie realizuje powołane Stowarzyszenie rzecz wsi Walce, które w swoich strukturach posiada członków z funkcjonujących w sołectwie organizacji. Komisja w trakcie wizytacji zwróciła uwagę na wpisywanie się realizowanych projektów w określona przez wieś wizję, by Walce stały się wsią estetyczną kultywującą tradycje ludowe z rozwiniętą bazą zakładów rzemieślniczo-usługowych.

Uroczystość wręczenia nagród nastąpiła w KADŁUBIE – Najpiękniejszej Wsi w dniu 18 października 2008 R.

  DSC01739.jpeg DSC01734.jpeg DSC01727.jpeg DSC01726.jpeg

 

23.10.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry