Menu pomocnicze

Rolnicy z gminy Walce pomogli poszkodowanym przez tornado w Gminie Ujazd

Rolnicy z gminy Walce okazali bezinteresowną pomoc rolnikom z powiatu Strzelce Opolskie poszkodowanym podczas tornada w dniu 15 sierpnia 2008 r.
Całość akcji pomocowej udało się przeprowadzić dzięki ofiarności rolników i dużemu zaangażowaniu sołtysów wszystkich wsi gminy którzy zorganizowali i przeprowadzili zbiórkę darów w poszczególnych wsiach. Koordynatorem pomocy był Urząd Gminy Walce.
Rolnicy przekazali tam przeszło 17 ton zboża paszowego. Zboże trafiło do wsi Balcarzowice i Zimna Wódka w Gminie Ujazd z czego do wsi Balcarzowice ok. 6 ton, a do wsi Zimna Wódka ok. 11 ton. W przekazaniu darów w tych wsiach uczestniczyli ich sołtysi – Balcarzowic Pani Teresa Ćwielong i Zimnej Wódki Pan Krystian Muszkiet, którzy zorganizowali sprawny rozładunek i rozdział dla potrzebujących w swoich wsiach. Przy przekazywaniu darów dla wsi Balcarzowice obecny był Burmistrz gminy Ujazd Pan Tadeusz Kauch. Transport darowanego zboża wykonała nieodpłatnie firma P.T.U.H. TRANS-PEL Piotra Pelki z Walc. Pan Burmistrz Gminy Ujazd i sołtysi obdarowanych wsi składają tą drogą serdeczne podziękowania rolnikom-darczyńcom z gminy Walce sołtysom wsi za zorganizowanie akcji pomocy , oraz firmie z Walc która przetransportowała darowane zboże do wsi w Gminie Ujazd.

    Obraz 004.jpeg Obraz 001.jpeg Obraz 024.jpeg Obraz 021.jpeg
    Obraz 020.jpeg Obraz 019.jpeg Obraz 017.jpeg Obraz 015.jpeg
    Obraz 010.jpeg Obraz 014.jpeg Obraz 013.jpeg Obraz 012.jpeg
podziękowanie.jpeg
 

06.11.2008
Przewiń do góryStrzałka do góry