Menu pomocnicze

UWAGA ROLNICY!!! ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – II TERMIN

Wójt Gminy Walce informuje, że od 1 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.(limit na 2023 r. wynosi110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrotpodatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń;
  • rolnicy posiadający bydło – ubiegający się po raz pierwszy w danym roku o zwrot podatku akcyzowego na dużą jednostkę bydła załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
  • rolnicy posiadający świnie, owce, kozy załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych świń, owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
  • rolnicy posiadający konie – załączają oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r., w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

• 1,46 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 1,46 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 0,54 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  jako dodatkowa pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

 

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki do pobrania poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego .


PDFProcedura_składania_wniosków_o_zwrot_podatku_akcyzowego_w_II_naborze_2023_r-1.pdf (142,86KB)

PDFWzór_wniosku_akcyza_2019 3.pdf (871,24KB)

PDFWzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie-2 1.pdf (648,54KB)

PDFFormularz-informacji.pdf (204,41KB)

DOCXKlauzula informacyjna -RODO.docx (17,31KB)

DOCXoświadczenie o liczbie koni.docx (12,06KB)

DOCXZgoda na zmianę decyzji z I terminu naboru wniosków.docx (12,95KB)

31.07.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry