Menu pomocnicze

Walce - Festiwal śpiewaczy

Muzyka językiem świata
Festiwal śpiewaczy w Walcach
 

DSC_0170b.jpeg   DSC_0479b.jpeg DSC_0080b.jpeg
DSC_0135b.jpeg DSC_0100b.jpeg DSC_0076b.jpeg

Przez dwa dni - 14 i 15 listopada 2009 r. – na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach wystąpiło 6 chórów oraz 27 zespołów śpiewaczych biorących udział w XVIII Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach. Po raz pierwszy w historii tej imprezy zostało przyznane grand prix festiwalu – nagrodę główną za bardzo wysoki poziom wykonawczy utworów i zajmowane w dotychczasowych edycjach festiwalu najwyższe miejsca jury przyznało chórowi Bel Canto z Polskiej Cerekwi oraz zespołowi Kupskie Echo z Kup.

Głównym celem organizacji festiwalu jest integracja ludności utożsamiającej się z różnymi kulturami, zamieszkałej na Opolszczyźnie, oraz pielęgnacja tradycji śpiewaczych tego regionu. Na waleckiej scenie rozbrzmiewała polszczyzna, język niemiecki i gwara śląska, ale też były pieśni wykonywane po włosku i francusku. Stąd też hasło tegorocznego XVIII FChiZŚ brzmiało: „Muzyka jest językiem świata, nie trzeba jej tłumaczyć”. Organizatorem festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury w Walcach oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy.

Pod wrażeniem poziomu prezentacji chóralnych był konsul RFN w Opolu Ludwig Neudorfer, który chwalił szczególnie wspomniany chór Bel Canto. Również na wysoką kulturę śpiewu chóralnego wskazywali jurorzy. – Chóry śpiewały na wysokim poziomie artystycznym, realizując kanony śpiewu chóralnego dobrane do możliwości wykonawczych zespołu. Wyraźnie poprawiły się w chórach środki wykonawcze, jak: intonacja, dynamika, frazowanie – oceniała w zestawieniu z wcześniejszymi występami chórów na tym festiwalu przewodnicząca jury Ingrid Salamon, której poziom muzyczny występujących chórów i zespołów pomagali oceniać Herbert Niedziela oraz Walter Paul. W tym roku świetnie zaprezentował się na scenie chór Cantabile z Dobrzenia Wielkiego, który zajął pierwsze miejsce. Natomiast, zgodnie z regulaminem, poza konkursem wystąpił dwukrotny zwycięzca festiwalu w kolejnych latach, chór Cantabiles z Kątów Opolskich.

Zdecydowanie większa ilość zespołów występujących następnego dnia pozwoliła zaobserwować również i bardzo zróżnicowany poziom wykonywanych prezentacji. O ile wyraźnie niektóre zespoły podnoszą systematycznie swoje umiejętności, to z drugiej strony widać, że dla innych zespołów czas prób jest nie tylko czasem wytężonej pracy, ale przede wszystkim sposobnością do spędzenia czasu w gronie ludzi, dla których śpiewanie jest formą relaksu i budowania relacji towarzyskich. Szczególną troskę o rozwój widać przez ostatnie lata w zespole Kupskie Echo, który zdobył główną nagrodę festiwalu, a kierownik zespołu Agnieszka Ślusarczyk za całokształt pracy z zespołami wokalno – instrumentalnymi została uhonorowana nagrodą specjalną dyrektora GOK Walce. Spośród trzech wyraźnych pretendentów do pierwszego miejsca, dopiero po szczegółowej analizie występów jury wyłoniło zwycięzcę – zespół Frohsin z Leśnicy. Nagrody zwycięskim zespołom wręczali między innymi: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Ryszard Donitza, członek Zarządu Województwa Opolskiego Andrzej Kasiura, starosta krapkowicki Albert Macha oraz wójt Walec Bernard Kubata.

Dzięki dotacji finansowej ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulatu Generalnego Niemiec, a także dzięki zaangażowaniu samorządu województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego, gminy Walce, opolskich i waleckich struktur TSKN, przedsiębiorców związanych z gminą Walce każdy z uczestników festiwalu otrzymał pamiątkową statuetkę oraz dyplom wraz z nagrodą pieniężną, której wysokość była uzależniona od zajętego miejsca. Przyznawane występującym nagrody finansowe chóry i zespoły przeznaczają na rozwój swojej działalności artystycznej, stąd też hojność sponsorów w sposób bezpośredni przekłada się na kultywowanie tradycji śpiewaczych w naszym regionie.

KLASYFIKACJA
CHÓRY
Grand Prix - Bel Canto, Polska Cerekiew
I m. Cantabile, Dobrzeń Wielki
II m. Glogovia, Głogówek
III m. Krappitzer Chor, Krapkowice
wyróżnienia: Heimattreu Gogolin, Heimatklang Kędzierzyn-Koźle, Bratki Kluczbork (sklasyfikowane przez jury jako zespół)
poza konkursem - Cantabiles - Kąty Opolskie.

ZESPOŁY ŚPIEWACZE
Grand Prix - Kupskie Echo, Kup
I m. Frohsin, Leśnica
II m. - ex aequo: Ligockie Wrzosy Ligota Prószkowska, Walczanki Walce, Chróściczanki Chróścice, Sternentaler Kotórz Mały
III m. – ex aequo: Przyjaźń - Freuddschaft Zdzieszowice, Wengerner Echo Węgry k. Opola, Dobrzenianki Dobrzeń Wielki

wyróżnienia:
Długomiłowiczanki Reńska Wieś, Heidi Ozimek, Heimatmelodie Walce, Alte Kameraden Zawadzkie

NAGRODY ZA UDZIAŁ:
Krzanowiczanki Krzanowice, Heimatklang Opole, Cantate Czarnowąsy, Mazelunki Popielów, Kosorowiczanki Kosorowice, Echo Krośnicy Krośnica, Heimat Glocken Kotórz Mały, Frohsin Ujazd, Solarzanki Solarnia, Die Neudorfer Nowa Wieś, Schalkendorfer Heimatmelodie Stare Siołkowice, Opolskie Dziołchy Ozimek – Antoniów, Dobieszowiczanki Dobieszowice

nagroda specjalna:
Nagroda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Walce dla kierownik zespołu Kupskie Echo Agnieszki Ślusarczyk za całokształt pracy z zespołami wokalno – instrumentalnymi

ŁYK STATYSTYKI
Przewodnicząca jury Ingrid Salamon odnotowała, że:
w pierwszym dniu festiwalu wystąpiło 6 chórów i 1 zespół dziecięco – młodzieżowy; ogółem uczestniczyło tego dnia w konkursie 167 osób, w tym 16 – młodzież i 7 – dzieci;
w drugim dniu imprezy: 26 zespołów (1 nie dojechał), tj. 349 osób, w tym: 69 – mężczyźni, 240 kobiet, 31 – młodzież, 9 – dzieci;
ogółem w festiwalu uczestniczyło: 516 osób, tj. 355 kobiet, 98 mężczyzn, 48 młodzieży, 15 dzieci.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW:
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Konsulatu Generalnego Niemiec
Marszałka Województwa Opolskiego
Starosty Powiatu Krapkowickiego
Wójta Gminy Walce
Zarządu Powiatowego TSKN w Opolu
Banku Spółdzielczego w Krapkowicach
Firmy Gala Serwis z Kędzierzyna – Koźla
Zarządu Gminnego TSKN w Walcach
Zarządu Koła TSKN Walce

Grzegorz Cebula
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
                 

10.11.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry