Menu pomocnicze

Konferencja inaugurująca Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Walcach

flaga UE.jpeg minrol_wer.jpeg urzad%20marszal.gif
(15).jpeg (9).jpeg (7).jpeg (1).jpeg
PDFprezentacja_o_KSOW.pdf PDFInauguracja_Krajowej_Sieci_Obszarów_Wiejskich_-_konferencje_w_terenie_26-31_marca_2009_r..pdf


Z drapieżnikiem w tle
Walce – Współdziałać na rzecz wsi
Konferencja inaugurująca Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego odbyła się 27 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. Uczestników konferencji przywitał gospodarz gminy - wójt Walec Bernard Kubata. Mariola Szachowicz - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiła ogólne informacje na temat KSOW, natomiast Adela Sikora, prowadząca Sekretariat Regionalny KSOW przedstawiła plan działania KSOW dla województwa opolskiego.
Celem KSOW jest: 1. Wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 2. Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich. 3. Wzmacnianie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich. 4. Usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi. 5. Promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich. 6. Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
Spotkanie zakończyła informacja związana wprawdzie z tematyką wiejską, ale skłaniająca się raczej ku sensacji – dyrektor Szachowicz przeczytała apel starosty krapkowickiego Alberta Machy o zachowanie ostrożności i odpowiednie zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed atakami groźnego drapieżnika z rodziny kotowatych, który od dłuższego czasu żeruje na południu Opolszczyzny.
Grzegorz Cebula
dyrektor GOK Walce
 

30.03.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry