Menu pomocnicze

Wójt Gminy Walce ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Walce ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz uchwały Nr XXIV/150/04 Rady Gminy w Walcach z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Walce, ogłaszam, iż od 28 sierpnia 2023 r. do 1 września 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia  Gminnej Rady Seniorów w Walcach, których celem jest zbieranie opinii w zakresie opracowania dokumentu.

 

Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Gminy Walce.

Formy konsultacji:

1. Zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem ankiety (Załącznik nr 2 do zarządzenia) w wersji papierowej i elektronicznej w terminie od 28 sierpnia 2023 r. do dnia 1 września 2023 r. (obowiązuje data wpływu do urzędu).

2. Wypełnione ankiety (Załącznik nr 2 do zarządzenia) można składać:

a) papierowo w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, przy ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w godzinach urzędowania;

b) drogą elektroniczną na adres: ug@walce.pl;

c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Walcach, przy ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

d) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Walcach /ugwalce/SkrytkaESP.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.120.2023 Wójta Gminy walce z dnia 18.08.2023 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (334,99KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach i nadania jej statutu.pdf (397,21KB)

DOCXankieta.docx (15,59KB)
 

21.08.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry