Menu pomocnicze

Tablice dwujęzyczne w gminie Walce

Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Walce na tablice  informacyjne zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku niemieckim nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.).
Na bazie tej ustawy dnia 3 czerwca 2009 r. nastąpił wpis Gminy Walce do Rejestru Gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
Dnia 23 lutego 2010 r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Walce a MSWiA w sprawie wymiany na terenie gminy Walce tablic informacyjnych z nazwami miejscowości w języku niemieckim.
12 maja 2010 r. zakończono realizację zadania. Tablice wymieniono we wszystkich dziewięciu sołectwach na terenie gm. Walce. Koszt wymiany znaków wyniósł 26,6 tys. zł i został w całości pokryty przez MSWiA.
 

  Obraz 002.jpeg DSC00341-1.jpeg Obraz 011.jpeg Obraz 014.jpeg
Obraz 043.jpeg Obraz 032.jpeg Obraz 030.jpeg
Obraz 037.jpeg Obraz 042.jpeg Obraz 020.jpeg
DSC00349-1.jpeg

 

18.05.2010
Przewiń do góryStrzałka do góry