Menu pomocnicze

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - REMONT DROGI GMINNEJ W ZABIERZOWIE

RFRD Zabierzów.jpeg

Zadanie zostało dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 376 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 195 956,05 zł

Umowa nr RFRD/2021/G/97/U/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.

Okres realizacji: grudzień 2022 r. - lipiec 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1158,75 m2

- powierzchnia chodników– 411,18 m2

- oznakowania poziome – 4 szt.

Przewiń do góryStrzałka do góry