Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 06.10.2023 r.


Z a w i a d o m i e n i e

o

LXVIII

sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 6 października 2023 roku (piątek) o godz. 07:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok PDFprojekt zmiana budżetu.pdf (4,76MB)

b) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji.pdf (845,98KB)

c) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach i nadania jej statutu PDFprojekt ws.Gminnej Rady Seniorów.pdf (577,02KB)

d) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach PDFprojekt uchwały ws.SPOZ.pdf (577,68KB)

4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

5. Zamknięcie sesji.

                                                                                                   

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Mateusz Burczyk

05.10.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry