Menu pomocnicze

Plan polowań 2023/2024 Koło łowieckie Brzezina

GL.6151.12.2023.AZ                                                              Walce  dn. 6 października 2023 r.

 

 

                                                           OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42ab ust .2  ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1082)

                                                        Wójt Gminy Walce

 

            Podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych koła Łowieckiego „Brzezina” z siedzibą w Opolu   na sezon łowiecki 2023/2024.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 42ab ust.3-5 ww. ustawy, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić  sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacz albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

                                                                        Wójt  Gminy Walce

                                                                         Marek Śmiech

 

 

Załączniki:

  1. Plany polowań

PDFPlan polowań 2023-2024 Brzezina.pdf (1,05MB)

PDFPlan polowań 2023-2024 Brzezina_ uzupełniony 13102023.pdf (1,06MB)

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Walce
  2. Strona internetowa  oraz BIP Urzędu Gminy Walce

                                           

06.10.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry