Menu pomocnicze

Referaty i stanowiska

1. Wójt : Rafał Miczka
   Sekretariat:  tel. 77 4667 541

2. Zastępca Wójta : Ilona Wyciślok
   Sekretariat:  tel. 77 4667 541

3. Sekretarz : Maria Wacław
   Sekretariat:  tel. 77 4667 541


4. Referat Organizacyjny :
Kierownik: Mirosław Lasar tel. 77 4667 558

 • Stanowisko ds. Informatyki
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Rady,
 • Specjalista Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystycznego
 • Stanowisko ds. Ochotniczych Straży Pożarnych


5. Referat Finansowy :
Skarbnik Gminy : Roman Schwarzer - tel. 77 4667 544

 • Stanowiska ds. finansowych
 • Główny specjalista ds. podatków i opłat lokalnych
 • Stanowisko podatków i opłat lokalnych
 • Stanowisko ds. obsługi kasy i windykacji


6. Referat Infrastruktury i Inwestycji :
Kierownik:  Ewa Krasowska - tel. 77 4667 550

 • Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
 • Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
 • Stanowisko ds. ogólnobudowlanych
 • Stanowisko ds. budownictwa

7. Referat Funduszy Zewnętrznych i Planowania Rozwoju :
Kierownik:  Grażyna Szczepanek - tel. 77 4667 545

 • Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i planowania rozwoju
 • Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • Stanowisko ds. zdrowia

8. Referat Gospodarki :
Kierownik:  Anna Zdera - tel. 77 4667 557

 • Stanowisko ds. Gospodarki
 • Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego
 • Stanowisko ds. Leśnictwa i Zadrzewień
 • Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej


9. Urząd Stanu Cywilnego:
Kierownik:  Sybilla Florek - tel. 77 4667 551

 • Zastępca Kierownika USC


10. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Kadr - tel. 77 4667 559

11. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - tel. 77 4667 548

12. Radca Prawny – Obsługa Prawna Urzędu

 

 

 

 

 

Przewiń do góryStrzałka do góry