Menu pomocnicze

Co i gdzie w urzędzie

Urząd Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. (77) 466 01 08,  407 60 70
fax (77) 466 07 84
e-mail:

godziny urzędowania:
poniedziałek:  8:00 - 16:00
wtorek - piątek:  7:15 - 15:15


Pokój nr 10  -  tel. 77 4667 541

Wójt
 

Pokój nr 19  -  tel. 77 4667 541

Zastępca Wójta


Pokój nr 8  -  tel. 77 4667 541

Sekretarz

 

Pokój nr 17 -  tel. 77 4667 541

Skarbnik Gminy

 

Pokój nr 9  -  tel. 77 4667 541

Sekretariat

 • przyjmowanie pism, podań
 • obsługa kancelaryjno biurowa Rady Gminy
 • przyjmowanie wniosków w sprawie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych
 • przyjmowanie wniosków w sprawie zbiórek publicznych

Pokój nr 4  -  tel. 77 4667 551

Urząd Stanu Cywilnego, Biuro meldunkowe

 • wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego
 • sprostowanie aktów stanu cywilnego
 • transkrypcja dokumentów
 • zawarcie związku małżeńskiego
 • rejestracja zgonów
 • zameldowanie na pobyt stały, czasowy
 • wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego
 • zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu
 • informacja adresowa
 • sprawy wojskowe
 • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych

Działalność gospodarcza

 • sprawy działalności gospodarczej
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
 • wydawanie zaświadczeń

Pokój nr 4  -  tel. 77 4667 559

Zarządzanie kryzysowe, OC, Kadry

 • zarządzanie kryzysowe
 • sprawy obrony cywilnej
 • kadry

Pokój nr 14  -  tel. 77 4667 557

Referat Gospodarki: Gospodarka Gruntami, Planowanie Przestrzenne,

 • sprzedaż, zamiana, dzierżawa, nabycie gruntów i lokali komunalnych
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • nazewnictwo ulic
 • numeracja porządkowa nieruchomości
 • informacja o terenach inwestycyjnych na terenie gminy Walce
 • prowadzenie ewidencji zabytków 
 • opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
 • wydawanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • opłata adiacencka

Pokój nr 12  -  tel. 77 4667 550

Referat Infrastruktury i Inwestycji: Zamówienia Publiczne, Ochrona Środowiska

 • prowadzenie inwestycji gminnych
 • koordynacja spraw dotyczących zamówień publicznych
 • użyczenia gruntów komunalnych pod inwestycje liniowe (sieć uzbrojenia terenu)
 • ochrona środowiska
 • uzgodnienia dotyczące odbioru ścieków
 • gospodarka odpadami

Pokój nr 11  -  tel. 77 4667 548

Referat Gospodarki: Gospodarka komunalna, sprawy rolnictwa 

 • sprawy lokali komunalnych
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami
 • oświetlenie uliczne
 • sprawy rolnictwa

 

Pokój nr 11  -  tel. 77 4667 548

Referat Infrastruktury i Inwestycji: Budownictwo

 • prowadzenie inwestycji gminnych

Pokój nr 13  -  tel. 77 4667 545

Referat Infrastruktury i Inwestycji:

 • edukacja z zakresu Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków pomocowych
 • Czyste Powietrze

Pokój nr 15  -  tel. 77 4667 547

Kasa

 • czynna:  poniedziałek  8:00 - 14:00,    
 • wtorek - piątek  7:15 - 14:00

Pokój nr 16  -  tel. 77 4667 546

Referat finansowy

 • realizacja dochodów i wydatków gminy

Pokój nr 7 -  tel. 77 4667 549

Referat finansowy: Podatki

 • sprawy podatków i opłat lokalnych 
 • podatek od środków transportowych 
 • wydawanie zaświadczeń

Pokój nr 15 -  tel. 77 4667 554 (każdy wtorek)

Leśnictwo

 • sprawy leśnictwa i łowiectwa
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
 • zalesianie gruntów 

Pokój nr 15 -  tel. 77 4667 554

Ochrona PPOŻ

 • ochrona przeciwpożarowa

Pokój nr 2  -  tel. 77 4667 553

Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

 • sprawy zaopatrzenia wsi w wodę,
 • odprowadzanie ścieków

Pokój nr 6  -  tel. 77 4667 552

Gminny Zespół Oświaty

 • obsługa ekonomiczno administracyjna szkól i przedszkoli

 

09.02.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry