Menu pomocnicze

Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Walcach

plakat rada seniora.jpeg

Gminną Radę Seniorów w Walcach tworzą przedstawiciele środowiska osób starszych oraz reprezentanci podmiotów działających na rzecz środowiska senioralnego. Głównym celem działania Rady jest podejmowanie wielu inicjatyw, które sprawią, by Seniorki i Seniorzy z naszej Gminy mogli jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i satysfakcjonującymi kontaktami społecznymi. Kadencja Rady Seniorów trwa 5 lat. Jej skład to 15 członków.  

Zgłoszenia kandydata może dokonać samodzielnie osoba zainteresowana lub organizacja jako podmiot. Jeśli macie pomysły, charyzmę i chcecie rozwoju w środowisku senioralnym zachęcamy do składania swojej kandydatury. Naprawdę warto!

  1. Do Gminnej Rady Seniorów w Walcach mogą kandydować osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Zgłoszenia kandydata może dokonać osobiście osoba zainteresowana – posiadająca poparcie 10 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Walce  lub podmiot działający na rzecz osób starszych na terenie Gminy Walce.
  3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Walcach wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowiącym załącznik do Zarządzenie nr Or.0050.164.2023Wójta Gminy Walce z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Walcach na kadencję 2023-2028.
  4. Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie od 06 listopada 2023 r. do 22 listopada 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 9. 
  5. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej pod kątem sprawdzenia kompletności poprawności formularzy zgłoszeniowych wraz z oświadczeniami.
  6. Praca w Radzie Seniorów ma charakter społeczny, nie przysługuje za nią wynagrodzenie ani dieta.
  7. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie podana w terminie do 24 listopada 2023 r.


Wszelkie informacje można uzyskać  dzwoniąc pod numer telefonu 77 4667 542 lub pisząc na adres ug@walce.pl


PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce OR.0050.164.2023 w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Walcach na kadencję 2023-2028.pdf (504,44KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia - Kalendarz Wyborczy.docx (12,96KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Informacja o uprawnionych do zgłaszania kandydatów liczby zgłaszanych.docx (12,99KB)

DOCXZałącznik nr 1 do Informacji - Formularz zgłoszeniowy Kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach2.docx (15,58KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Informacji - Formularz zgłoszeniowy z poparciem osób starszych seniorów1.docx (18,15KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Informacji - Oświadczenie kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów o wyrażenie zgody na kandydowanie3.docx (14,04KB)

 

08.11.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry