Menu pomocnicze

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK

Z dniem 1 grudnia 2023r. Związek Międzygminny "Czysty Region" zapewnia szybki i wygodny dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK:

baner-ebok.png

Dzięki zalogowaniu do systemu możesz:
- złożyć lub zaktualizować e-deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- sprawdzić informację o opłatach i stanie swojego konta
- złożyć reklamację lub zamówić usługę dodatkową.

Sposób logowania:

Po wejściu na stronę widoczne są dwa sposoby logowania do eBOK (dla właścicieli nieruchomości lub zarządców, którzy złożyli już deklarację do biura Związku) oraz możliwość złożenia deklaracji przez ePUAP dla właścicieli nieruchomości, którzy składają pierwszą, nową deklarację (dopiero po złożeniu i wprowadzeniu do systemu nowej deklaracji będzie możliwość zalogowania się do eBOK).

  1. “LOGOWANIE MIESZKANIEC” - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych składających indywidualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - logowanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego (login.gov.pl).

https://ebok.czystyregion.pl/

  1. LOGOWANIE WSPÓLNOTA / ZARZĄDCA / INSTYTUCJA” - dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, których reprezentuje wspólnota lub zarządca oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem Związku (instytucji) - logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła, wydanych przez Związek po rozpatrzeniu wniosku o nadanie dostępu.
    www.ebok.czystyregion.pl

Wniosek do pobrania: Wniosek o nadanie loginu i hasła do eBOK - do pobrania

Prezentacja multimedialna dotyczącą funkcjonowania eBOK Związku:

PDFPrezentacja eBOK - Profeko.pdf (1,42MB)
 

01.12.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry