Menu pomocnicze

Oświata

Publiczne Gimnazjum w Walcach
ul. Lipowa 2
47-344 Walce
tel. /77/ 4660 112
e-mail :
dyrektor: mgr Anna Morawiec
www.pgwalce.pl 

 

   Budynek%20Gimnazjum[1].jpeg

Obecnie do gimnazjum uczęszcza 261 uczniów z gminy Walce i Głogówek. Kadrę stanowi 21 nauczycieli posiadających pełne wykształcenie pedagogiczne.Szkoła posiada 11 sal lekcyjnych, w tym nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, nową salę gimnastyczną oraz bibliotekę. Teren wokół szkoły stanowią obiekty sportowo-rekreacyjne - boisko do piłki ręcznej i koszykówki oraz liczne tereny zielone.Szkoła może poszczycić się oddziałami językowymi / 5 godzin języka niemieckiego i 2 godziny j. angielskiego w tygodniu/ i oddziałem sportowym. Gimnazjum oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Działają tu koła : z języka polskiego, języka angielskiego, koło plastyczne, różańcowe, ekologiczne oraz SKS-u. Szczególnie prężnie działa Szkolne koło teatralne ,,Ogród Wyobraźni" Zespół ma w dorobku 16 premier, zrealizowanych do tekstów m.in. Ireneusza Iredyńskiego, Jerzego Szaniawskiego, Pierra Gripari, Marii Kownackiej oraz założyciela i opiekuna grupy - Waldemara Lankaufa.

W ciągu 9 lat istnienia grupy przewinęło się przez nią ponad 100 uczniów, a w największych sukcesach uczestniczyli już absolwenci naszego gimnazjum . Obecnie ,"Ogród Wyobraźni" działa w dwóch grupach i dalej współpracuje z absolwentami. Chętnie występuje również ze swoimi spektaklami ,"Gimnazjum - Ty jesteś jak zdrowie" , "Krwią i blizną"


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Walcach
Walce
ul. Lipowa 2
tel (077) 466 01 12
e-mail
www. sp-walce.pl/

  DSC01750.jpeg

W placówce uczy się w roku szkolnym 2008/09   182 uczniów z Walec, Grocholubia, Zabierzowa, Dobieszowic i Rozkochowa, 12 uczniów jest spoza jej obwodu.
Do szkoły uczęszcza też 6 uczniów niepełnosprawnych. Nauką i wychowaniem zajmuje się 22 nauczycieli, z czego 15 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostali zatrudnieni są na część etatów.
Szkoła posiada pracownię komputerową, 10 sal lekcyjnych, bibliotekę, salkę do gimnastyki korekcyjnej oraz gabinety zajęć wyrównawczych. Sala gimnastyczna jest użytkowana wspólnie z gimnazjum.
Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Najwięcej godzin przeznaczono na zajęcia sportowe, gimnastykę korekcyjną, informatykę.
Działa chór oraz zespół wokalno-instrumentalny „Złote Nutki”.
Szkoła prowadzi naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, naukę informatyki i języka angielskiego od kl. I.
Do tradycji szkoły należy organizowanie imprez środowiskowych np. obchody Dnia św. Marcina, Dni Walec, wystawianie jasełek dla mieszkańców gminy.
Placówka realizuje bogaty program edukacji regionalnej oraz prozdrowotnej. Stara się o przyjęcie do ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie.
Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w konkursach i imprezach organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty i inne instytucje. Od kilku lat szkoła może pochwalić się finalistami bądź laureatami konkursu języka niemieckiego, konkursu wiedzy religijnej „Żak”, konkursu „Ze Śląskiem na Ty” oraz Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Zespołów Dziecięcych. Uczniowie odnoszą sukcesy na polu sportowym. Do największego należy zajęcie I miejsca w województwie, a IX w kraju w konkursie „Sprawna Klasa” w 2006 r.
Placówka współpracuje z różnymi instytucjami, m.in. z Fundacją „Serce Sercu”, „Otwarte Serca”, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walcach.
03 września 2007 roku szkole nadano imię Josepha von Eichendorffa.
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu
Brożec
ul. Reymonta 65
tel. (077) 466 09 38
www :pspbrozec.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa w Straduni
Stradunia
ul. Powstańców śl. 40
tel. (077) 466 03 16

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Walcach
Walce
ul. Mickiewicza 2
tel. (077) 466 01 35

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Walcach

Walce
ul. Konopnickiej 6
tel. (077) 466 07 63
Publiczne Przedszkole w Brożcu
Brożec
ul. Miodowa 28
tel. (077) 466 06 20

Publiczne Przedszkole w Kromołowie
Kromołów 51
tel. (077) 466 09 54

Publiczne Przedszkole w Straduni
Stradunia
ul. Powstańców Śl. 32
tel. (077) 466 02 53

Publiczne Przedszkole w Rozkochowie
Rozkochów
ul. Wiejska 28
tel. (077) 466 01 15

02.02.2009
Przewiń do góryStrzałka do góry