Menu pomocnicze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz rozbudową z przebudową budynku Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie”, umowa pożyczki Nr 8/2023/G-61/OW-OT/P z dnia 22 września 2023r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 3.878.727,68 zł netto z czego pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu to kwota 2.701.900,00 zł     

Okres realizacji projektu: Od IV 2023 r. do X 2023 r.

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

WFOSiGW-logo-pelne-poziom-kolor.jpeg

www.wfosigw.opole.pl

 

Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia”, umowa pożyczki Nr 9/2023/G-61/OW-OT/P z dnia 22 września 2023r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 375.549,46 zł netto z czego pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu to kwota 356.700,00 zł        

Okres realizacji projektu: Od VIII 2023 r. do XI 2023 r.

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

WFOSiGW-logo-pelne-poziom-kolor.jpeg

www.wfosigw.opole.pl

 

Wójt Gminy Walce informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”, umowa pożyczki Nr 16/2023/G-61/NZ-DJ/P oraz umowa dotacji 544/2023/G-61/NZ-DJ/D z dnia 7 grudnia 2023r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 375.549,46 zł brutto z czego:

  • pożyczka ze środków WFOŚiGW w Opolu: 189.000,00 zł;
  • dotacja ze środków WFOŚiGW w Opolu : 100.000,00 zł;

Okres realizacji projektu: Od XI 2023 r. do XII 2023 r.

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

WFOSiGW-logo-pelne-poziom-kolor.jpeg

www.wfosigw.opole.pl

Przewiń do góryStrzałka do góry