Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 15.12.2023 r.

Zawiadomienie
o

LXXI (nadzwyczajnej)
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 15 grudnia roku (piątek) o godz. 07:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;PDFzmiana budżetu na 2023 rok.pdf (4,21MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFzmiana wpf.pdf (14,73MB)

c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025;PDFZmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu.pdf (457,43KB)

d) przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II";PDFProjekt ws. przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny.pdf (317,61KB)

e) przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja”; PDFProjekt ws. przyjęcia do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja.pdf (352,45KB)

f) ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym oraz uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. PDFUchwała.Projekt.2023-12-14.pdf (519,87KB)

4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                      

                                                                                                         Mateusz Burczyk

14.12.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry