Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXXII Sesji Rady Gminy Walce 28.12.2023 r.

Zawiadomienie
o
LXXII
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 28 grudnia roku (czwartek) o godz. 15:00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;PDFzmiana budżetowa.pdf (4,87MB)

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; PDFzmiana wpf.pdf (14,57MB)

c) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023; PDFprojekt ws. wykazu wydatków.pdf (1,06MB)

d) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFprojekt ws.wieloletniej prognozy z autopoprawką.pdf (12,48MB)

e) uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2024 rok; PDFprojekt ws.uchwalenia budżetu na 2024 rok z autopoprawka.pdf (9,90MB)

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu; PDFprojekt ws.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi.pdf (610,76KB)

g) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce; PDFUchwała.Projekt.2023-12-19.pdf (11,73MB)

h) określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;PDFprojekt ws. określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych.pdf (820,36KB)

i) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;PDFprojekt ws. zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych.pdf (768,49KB)

j) udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego PDFprojekt ws. udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz jej użytkownika wieczystego.pdf (363,83KB)

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                      

                                                                                                         Mateusz Burczyk

22.12.2023
Przewiń do góryStrzałka do góry