Menu pomocnicze

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Walce II kadencji

Na podstawie §27 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Walce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XI/96/2019  Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 roku; w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu, w związku z zarządzeniem Nr Or.0050.16.2024  w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Walce na II kadencję 2024-2028.

Wójt Gminy Walce:

  • zarządził przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Walce na terenie Gminy Walce na II kadencję 2024-2028 w dniu 5.02.2024 r.
  • podaje do wiadomości:
  • kalendarz wyborczy do wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Walce

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

Do 6.02.2024

Podanie do publicznej widomości informacji o terminie wyborów
i kalendarzu wyborczym

Do 7.02.2024

Rozpoczęcie kampanii (informacja o zasadach wyborów, terminu itp.

Do 16.02.2024

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady

Do 19.02.2024

Podanie do publicznej widomości informacji o liście kandydatów 

Do 21.02.2024

Przygotowanie kart do głosowania

26.02.2024
Od godz. 11.00
 do godz. 17.00

Przeprowadzenie wyborów – Głosowanie do Młodzieżowej Rady Gminy Walce

- opublikowanie protokołu z wynikami wyborów na stornie Urzędu Gminy Walce 

Do 28.02.2024

Ogłoszenie ostatecznych wyników

Do 21.03.2024

Wręczenie powołań na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Walce

  • Wykaz miejscowości z ilością głosów:

1.Walce, Grocholub, Dobieszowice, Rozkochów, Kromołów, Ćwiercie, Zabierzów  - 9
2. Stradunia - 3
3. Brożec - 3

  • Informacje dla Kandydatów:

1.Radnym-juniorem może zostać każda osoba:

a) posiadająca status ucznia do ukończenia 21 roku życia;

b) zamieszkała na terenie Gminy Walce;

c) niezawieszona w prawach ucznia oraz wobec której nie toczy się żadne postępowanie karne ani w sprawie nieletnich.

       2. Zgłoszenia kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy    
          Walce do 16.02.2024 do godziny 15.00.

       3. Zgłoszenia Kandydata powinno zawierać: Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwę
           szkoły do której uczęszcza uczeń.   Do zgłoszenia  (osób niepełnoletnich) obowiązkowo należy
          dostarczyć podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.


PDFZarządzenie.Or.0050.16.2024.pdf (198,54KB)

DOCXKARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA MRG 2024_2028.docx (59,71KB)
 

06.02.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry