Menu pomocnicze

Dotacje gminne 2024

Informacja Wójta Gminy Walce dot. zakończenia naboru wniosków

 

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2024.  

Walce, dnia 10.05.2024 r.

Wójt Gminy Walce

ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do budynków mieszkalnych albo lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Walce.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Walce przeznaczonych
w 2024 roku na dotacje celowe wynosi 30 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 14 lutego 2024r. (środa), od godz. 715, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 28 czerwca 2024 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Walcach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny jest stronie internetowej urzędu lub w Referacie Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 12).

WAŻNE!!!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach (I piętro, pokój nr 9).

O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

 

Do pobrania:

uchwała wraz z regulaminem dotacji celowych:

uchwala-nr-xxxiii2712021-rady-gminy-walce-z-dnia-26052021(1).pdf

wzór wniosku:

PDFwzór WNIOSKU 2024.pdf (175,51KB)

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych:

oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf

upoważnienie do złożenia wniosku:

upoważnienie do złożenia wniosku.pdf

09.02.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry