Menu pomocnicze

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii Panem Andrzejem Skórą prowadzącym Gabinet Weterynaryjny z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kozielskiej 1. W przypadku zwierząt dzikich przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń, ul. Opolska 30, 47-100 Strzelce Opolskie.

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych także zwierzętom posiadającym właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

Informację o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy można zgłaszać do:

1) Gabinet Weterynaryjny w Krapkowicach lek. wet. Andrzej Skóra, ul. Kozielska 1, 47-300 Krapkowice- – całodobowo pod numerem tel. 602 191 163 (zwierzęta domowe);

2) Gabinet Weterynaryjny w Strzelcach Opolskich lek. wet. Jan Piskoń, ul. Opolska 30, 47-100 Strzelce Opolskie - całodobowo pod numer tel. 502 052 515 (dzikie zwierzęta);

3) Referat Gospodarki Urzędu Gminy w poniedziałki od godz. 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od godz. 715 do 1515 (zgłoszeń można dokonywać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pokój nr 11 oraz telefonicznie pod numerem tel. 77 466 75 41 lub 77 466 75 48);

4) Policja całodobowo pod numerem tel. 997/112, 47 862 65 03.

14.02.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry