Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXXV Sesji Rady Gminy Walce - 22.02.2024 r.

Zawiadomienie o LXXV 

Sesji Rady Gminy Walce

Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 15:30 odbędzie się sesja Rady Gminy Walce w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Walce.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok; PDFUchwała Nr LXXV.xxx.2024 Rady Gminy Walce z dnia 22.02.2024 r_.pdf (4,03MB)
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce PDFUchwała Nr LXXV.xxx.2024 Rady Gminy Walce z dnia 22.02.2024 r._WPF.pdf (6,46MB)
c. zmiany uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Walce PDFprojekt ekwiwalent strażacy.pdf (311,75KB)
d. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030 PDFprojekt uchwały rewitalizacji.pdf (7,02MB)
e. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;PDFprojekt uchwały ws.wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf (1 000,75KB)
f. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2024; PDFplan pracy k.rewizyjna 2024 rok.pdf (401,32KB)
g. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2024 rok; PDFplan pracy k.skarg 2024 rok.pdf (416,15KB)
h. zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2024; PDFplan pracy komisje stałe 2024 rok.pdf (639,53KB)
i. zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą  PDFprojekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu__Brożec_.pdf (487,48KB)
7. Interpelacje, zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy         

                                                                                                          Mateusz Burczyk                                                 

14.02.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry