Menu pomocnicze

Informacja o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych

Informacja
 
do mieszkańców Gminy Walce
 
 
Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 6 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję , że :
- odbiorcą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzących z gospodarstw domowych, których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. Nr 190 poz. 1495 jest :
 
Sulo Polska Sp. z o.o.
Oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38
47 – 303 Krapkowice
 
W/w Firma posiada aktualne zezwolenie Wójta Gminy Walce
 
Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
Zapamiętajmy! Odpady elektryczne i elektroniczne nie mogą już trafiać na wysypiska odpadów komunalnych. Muszą być zbierane selektywnie, aby trafiać do utylizacji! Nakazuje to nie tylko wspomniana ustawa o zużytym sprzęcie, ale również znowelizowana ustawa o odpadach oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym, którzy niefrasobliwie wyrzucą do śmieci zepsutą suszarkę, wiertarkę lub chociażby kontakt elektryczny, grożą kary grzywny.
Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym definiuje sprzęt jako urządzenia, których działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu zmiennego oraz 1 500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy. W ustawie zwraca się szczególną uwagę na zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, przez który rozumie się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
 
 
02.08.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry