Menu pomocnicze

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów

OBWIESZCZENIE
 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów
 
 
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Walcach uchwały nr XLVI/286/06 z dnia 7 września 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach,
ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w terminie do dnia  15 stycznia 2007 roku.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Jednocześnie na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 10, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami)
 
                                                                  informuję
 
że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostaje zamieszczone opracowanie ekofizjograficzne wsi Rozkochów, Zabierzów i Ćwiercie. Powyższy dokument jest dostępny w Urzędzie Gminy Walce.
                                                                                Wójt
                                                                 mgr Bernard Kubata
14.12.2006
Przewiń do góryStrzałka do góry