Menu pomocnicze

Zawiadomienie o LXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 20.03.2024 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e
o

LXXVI (nadzwyczajnej)
sesji Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu 20 marca 2024 roku (środa) o godz. 15:30  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok;

b. zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach;

c. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2024 r.;

d. nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”;

e. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce;

f. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce.

4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                      

                                                                                                         Mateusz Burczyk

19.03.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry