Menu pomocnicze

Zawiadomienie o I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Walce 2024-2028

            Z a w i a d o m i e n i e

 

Na podstawie § 32. pkt 3 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Walce stanowiącego załącznik chwały nr XI/96/2019 Rady Gminy Walce, z dnia 25 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz.3079 z  późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

 I  sesję Młodzieżowej Rady Gminy Walce 2024-2028


w dniu 26 marca 2024 r. o godzinie 17.00 w  sali narad Urzędzie Gminy Walce.

Proponowany porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Walce.

 

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Ślubowanie Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Walce
  4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego – juniora
  5. Wybór Prezydium Rady oraz komisji
  6. Zamknięcie sesji

WÓJT GMINY WALCE

MAREK ŚMIECH


PDFI sesja MRG.pdf (359,49KB)

20.03.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry