Menu pomocnicze

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia m p z p części wsi Zabierzów, zmiany m p z p wsi Walce oraz wsi Dobieszowice


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zabierzów, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Dobieszowice.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walce uchwał:

1) Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zabierzów,
2) Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce,
3) Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobieszowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.
W terminie do dnia 05 grudnia 2007r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.W Ó J T
mgr Bernard Kubata


12.11.2007
Przewiń do góryStrzałka do góry