Menu pomocnicze

Informacja KRUS

W okresie wakacji 2024 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie

                                                                         w terminie 02.07-22.07.2024 r.

 

  • wad postawy  i chorób układu ruchu w Jedlcu

                                                                     w terminie 08.07-28.07.2024 r.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  2. Wiek- dzieci urodzone w latach 2009-2017 (7-15 lat)
  3. Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą- druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.gov.pl/krus -wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica \ opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że są one zdolne do samoobsługi.

Wnioski można składać do 10 maja 2024 r.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu oraz Placówek Terenowych.

11.04.2024
Przewiń do góryStrzałka do góry